Search

Kindteam

Het Kindteam van Thuiszorg Dichtbij richt zich specifiek op het verzorgen en verplegen van kinderen in de thuissituatie. Onder deze kinderthuiszorg verstaan wij ook intensieve hoog-complexe thuisverpleging en palliatieve terminale kindzorg. Het team bestaat uit ervaren en bevlogen verpleegkundigen waarvan de meesten een kinderaantekening hebben. Zij zijn gespecialiseerd in zorg aan kinderen. 
Onze verpleegkundigen kunnen zich goed inleven in de belevingswereld van kinderen en zijn in staat zijn om zowel het kind als de naaste familie (ouders, broertjes, zusjes) te begeleiden in moeilijke tijden. 

Voor meer informatie over ons Kindteam kunt u contact opnemen met de coördinatoren van het Kindteam via kindteam@dichtbij.coop. 

Bekijk de informatiefolder

 ZZP leden