Search

Visie

Thuiszorg Dichtbij wil thuis sterven tot een keuze maken en in Noord-Nederland dé specialist zijn op het gebied van palliatief terminale thuiszorg. Wij willen een innovatieve organisatie zijn die vooruit loopt in de altijd veranderende zorgmarkt. Wij reageren niet, maar acteren. 
 

Wij geloven dat de toekomst niet zit in concurrentie, maar in samenwerking. Door dit te bewerkstelligen kan betere en doelmatigere zorg geleverd worden. Deze samenwerking zoeken wij met andere zorgaanbieders, de mantelzorgers, huisartsen en andere disciplines. Een goede afstemming en samenwerking komt de kwaliteit van zorg en het welzijn van de cliënt ten goede en is essentieel met de toenemende zorgvraag en afnemende budgetten.

ZZP leden