Search

Aanbevelingen doen

Wanneer u of uw naasten aanbevelingen of adviezen hebben voor onze organisatie die de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren, dan horen we dat graag. Wij hechten veel waarde aan de feedback die wij ontvangen van cliënten en naasten. Dit is input voor onze verbeterplannen.

Voor het doen van aanbevelingen kunnen u en uw naasten zich richten tot onze cliëntenraad via de e-mail: clientenraad@dichtbij.coop. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om te mailen, dan kunt u ons kantoor bellen via 050 577 8886. Ons secretariaat zorgt ervoor dat u wordt teruggebeld. ​

ZZP leden